Witamy arrow Klienci
Klienci Drukuj

System informatyczny TelkomBud jest wykorzystywany przez naszych klientów różnych branż zlokalizowanych w całym kraju oraz poza granicami.

BUDOWNICTWO

Wykonawstwo
Wykonawstwo
Wykonawstwo
Wykonawstwo
Wykonawstwo
Wykonawstwo, Magazyn, Zasoby, Rejestr dokumentów
Wykonawstwo
Wykonawstwo
Wykonawstwo
Wykonawstwo, Zasoby
Wykonawstwo, Magazyn, Zasoby
Wykonawstwo, Magazyn, Zasoby, Flota samochodowa
Wykonawstwo
Wykonawstwo, Magazyn
Wykonawstwo
Wykonawstwo
Wykonawstwo, Magazyn, Zasoby, Finanse
Wykonawstwo
Wykonawstwo
Flota samochodowa
Wykonawstwo
Wykonawstwo, Magazyn, Zasoby, Flota samochodowa, Telefony, Rejestr dokumentów, Elektroniczny Obieg Dokumentów
Zasoby
Wykonawstwo, Magazyn, Zasoby, Flota samochodowa, Finanse, Kadry
Wykonawstwo, Magazyn, Finanse
Wykonawstwo
Wykonawstwo, Magazyn, Finanse
Wykonawstwo, Magazyn, Zasoby, Flota samochodowa, Nieruchomości, CRM, Rejestr dokumentów
Wykonawstwo
Wykonawstwo, Magazyn, Zasoby, Flota samochodowa, Telefony komórkowe, Rejestr dokumentów, Elektroniczny Obieg Dokumentów, Finanse
Wykonawstwo, Magazyn, Finanse
Flota samochodowa
Archiwum Zakładowe
Wykonawstwo, Magazyn, Zasoby, Flota samochodowa

Magazyn

Archiwum Zakładowe

 TELETECHNIKA

Wykonawstwo, Magazyn, CRM
Wykonawstwo, Magazyn
Elektroniczny Obieg Dokumentów, Rejestr dokumentów
Wykonawstwo
Wykonawstwo, Informatyka, Zasoby, Finanse
Wykonawstwo
Wykonawstwo, Finanse
Utrzymanie sieci teletechnicznych
Wykonawstwo
Wykonawstwo, Zasoby
Wykonawstwo, Zasoby, Zaopatrzenie
Wykonawstwo, Magazyn, Utrzymanie sieci teletechnicznych
Wykonawstwo, Finanse
Wykonawstwo, Informatyka, Zasoby, Finanse
Wykonawstwo, Zasoby, Finanse
Wykonawstwo, Magazyn, Zasoby, Flota samochodowa
Wykonawstwo, Magazyn, Finanse
Wykonawstwo, Zasoby, Flota samochodowa, Zaopatrzenie, Finanse, Kadry i Płace
Wykonawstwo, Magazyn, Kompetencje, Szkolenia
Wykonawstwo, Magazyn, Zasoby, Flota samochodowa, Telefony komórkowe, Telefony stacjonarne, Informatyka, Nieruchomości, CRM
Wykonawstwo, CRM, Informatyka, Zasoby, Flota samochodowa, Telefony komórkowe, Zaopatrzenie, Kompetencje, Szkolenia
Wykonawstwo
Wykonawstwo, Utrzymanie sieci teletechnicznych, Serwis, CRM, Informatyka, Zasoby, Flota samochodowa, Telefony komórkowe, Telefony stacjonarne, Zaopatrzenie, Nieruchomości, Rejestr dokumentów, Kompetencje, Rekrutacja, Szkolenia, Finanse, Kadry i Płace
  • K-TEL Sp. z o.o. - Poznań

Archiwum Zakładowe

ELEKTROENERGETYKA I AUTOMATYKA

Zasoby, Flota samochodowa
Wykonawstwo
Wykonawstwo
Wykonawstwo, Zasoby
Nieruchomości
Archiwum Zakładowe
Wykonawstwo, CRM, Magazyn, Serwis, Informatyka, Zasoby, Zaopatrzenie, Flota samochodowa, Kompetencje, Szkolenia, Rejestr dokumentów, Elektroniczny Obieg Dokumentów, Finanse
Flota samochodowa
CRM
Wykonawstwo, Magazyn, CRM, Zasoby, Flota samochodowa, Rejestr dokumentów, Finanse
Wykonawstwo, Magazyn, Zasoby, Flota samochodowa, Zaopatrzenie, Finanse

 PRZEMYSŁ PALIWOWY I GAZOWNICZY

Nieruchomości, Kadry i Płace
Rejestr dokumentów

Archiwum Zakładowe

PRZEMYSŁ GÓRNICZO-HUTNICZY

Nieruchomości

MOTORYZACJA

Telefony
Szkolenia
Telefony
Szkolenia, Rekrutacja

Archiwum Zakładowe

USŁUGI IT

Serwis, Informatyka, Zasoby

Archiwum Zakładowe

NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomości
Nieruchomości, Serwis
Nieruchomości
Nieruchomości
Nieruchomości
Nieruchomości, Serwis, Wykonawstwo
Nieruchomości, Finanse
Nieruchomości, Finanse
Nieruchomości, Finanse
Nieruchomości, Serwis, Magazyn, CRM, Zasoby, rejestr dokumentów, Elektroniczny Obieg Dokumentów, Finanse
Nieruchomości, Finanse
Nieruchomości, Serwis, Finanse
Nieruchomości, Finanse
Nieruchomości, Finanse
Nieruchomości, Finanse
Nieruchomości, Finanse
Nieruchomości, Finanse
Nieruchomości, Finanse
Nieruchomości, Finanse
Nieruchomości, Finanse
Archiwum Zakładowe

BIURA PROJEKTOWE

Archiwum Zakładowe
Wykonawstwo

JEDNOSTKI BADAWCZO-ROZWOJOWE

Wykonawstwo, Informtyka, Zasoby, Flota samochodowa, Nieruchomości, Telefony komórkowe, Telefony stacjonarne, Kompetencje, Rejestr dokumentów, Finanse

PRZEMYSŁ PAPIERNICZY

Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe

LOGISTYKA I TRANSPORT

Archiwum Zakładowe

Flota samochodowa

Szkolenia

Archiwum Zakładowe

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

Zasoby, Informatyka, Zaopatrzenie

Telefony

Zasoby

Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe

KANCELARIE PRAWNE

Kancelaria
Kancelaria, Finanse
Kancelaria, Finanse
Kancelaria, Finanse

SĄDY

Archiwum Zakładowe

KURATORIA OŚWIATY

Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe

KULTURA

Archiwum Zakładowe
Archiwum Zakładowe

JEDNOSTKI MEDYCZNE

Archiwum Zakładowe

Nieruchomości

Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe

 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Rejestr dokumentów

Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe

 ZAKŁADY KOMUNALNE

Flota samochodowa
Archiwum Zakładowe
Archiwum Zakładowe

 URZĘDY MIAST I GMIN

Archiwum Zakładowe 

Archiwum Zakładowe 

Archiwum Zakładowe 

Archiwum Zakładowe 

Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe

 SZKOLNICTWO i EDUKACJA, BIBLIOTEKI

Rejestr dokumentów

Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe
Archiwum Zakładowe

 STAROSTWA POWIATOWE

Archiwum Zakładowe
Nieruchomości
Archiwum Zakładowe, Rejestr dokumentów
Archiwum Zakładowe
Archiwum Zakładowe
Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe

URZĘDY PRACY

Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe

URZĘDY SKARBOWE

Archiwum Zakładowe

INSPEKTORATY

Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe

SŁUŻBY MUNDUROWE

Nieruchomości

Nieruchomości

Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe
Archiwum Zakładowe, Nieruchomości

FINANSE I UBEZPIECZENIA

Archiwum Zakładowe, Rejestr dokumentów
Zasoby, Magazyn, Zaopatrzenie, Informatyka, Flota samochodowa, Telefony, Nieruchomości, Rejestr dokumentów, Finanse
Archiwum Zakładowe

INNE

Telefony komórkowe
Flota samochodowa
Archiwum Zakładowe
Archiwum Zakładowe
Archiwum Zakładowe
Archiwum Zakładowe