Witamy arrow Oprogramowanie arrow Wykonawstwo
System zarządzania budowami, projektami i zadaniami Drukuj

LogoTKBLabelWykonawstwo_3D.jpgOprogramowanie do kompleksowego zarządzania budowami, projektami oraz wszelkiego rodzaju zadaniami w których istotnym czynnikiem jest budżet, czas oraz zasoby wykorzystywane do realizacji tych zadań. System jest kompletnym narzędziem wspomagającym rozliczanie oraz obsługę realizowanych zadań w przedsiębiorstwach i organizacjach, obejmującym kluczowe funkcje takie jak: planowanie, organizacja pracy, monitoring, pomiar wyników, kontrola zasobów i wiele innych. Doskonale nadaje się jako narzędzie wspomagające dla: budownictwa ogólnego oraz specjalistycznego (telekomunikacja, teletechnika, elektroenergetyka itp.), rozliczania projektów w jednostkach badawczo -rozwojowych, nadzorów inwestorskich.

Ofertowanie
 • Obsługa składania ofert na podstawie otrzymanych zapytań ofertowych.

 • Generacja dokumentów ofertowych takich jak: kalkulacje cenowe, oferty, zapytania itp.

 • Historia zmian kwot oferty umożliwia dostęp do danych: wg oferty, po rabatacie oraz po negocjacjach.

 • Ewidencjonowanie ofert.

 • Kompozytor kolumn umożliwia tworzenie ewidencji ofert o dowolnym układzie kolumn.

 • Filtrowanie ofert wg wielu kryteriów umożliwia szybki dostęp do danych.

 • Kompozytor kolumn wraz z filtracją danych umożliwiają tworzenie dowolnych zestawień i raportów. 

 • Eksport danych do plików: MS Excel, CSV.

 • Zakładanie zadań na podstawie oferty. Wszystkie dane z oferty migrują do zadania.

 • Hiperłącza umożliwiające elastyczne przejście z zadania do oferty i odwrotnie. 

Prowadzenie i rozliczanie zadań, projektów, budów

 • Realizacja i nadzór nad całym procesem realizacji inwestycji.

 • Niezależne rozliczanie dokumentacji projektowej i wykonawstwa.

 • Otwarcie zlecenia (Zobacz)
 • Dostęp do całej historii realizacji zadania.

Ewidencja zadań

 • Ewidencjonowanie prowadzonych zadań w jednej spójnej ewidencji dla całej organizacji.

 • Kompozytor kolumn umożliwia tworzenie ewidencji zadań o dowolnym układzie kolumn.

 • Filtrowanie zadań wg wielu kryteriów umożliwia szybki dostęp do danych.

 • Manualne kolorowanie komórek tabeli ewidencji zadań w celu powiększenia ergonomii pracy z danymi (Zobacz)

 • Definiowanie dodatkowych pól. Zakres danych, które oferuje system w standardzie umożliwia dodanie do systemu dowolnego pola wraz z filtrowaniem danych wg tych pól (Zobacz).

 • Eksport danych do plików: MS Excel, CSV.

Kosztorys zadania

 • Możliwość tworzenie kosztorysów na który składają się dowolne zdefiniowane przez użytkownika pozycje kosztowe.

 • Grupowanie pozycji kosztowych w kategorie.

 • Kalkulacja zadania umożliwia tworzenie dowolnych schematów kalkulacji na podstawie których następuje automatyczne wyliczenie wartości zadania (Zobacz)

 • Import kosztorysów z programów kosztorysowych NORMA, ZUZIA.

 • Kosztorysy wg umowy oraz wg aneksów. Możliwość rejestracji dowolnej liczby kosztorysów aneksowych.

 • Kosztorysy powykonawcze.

 • Analizy porównawcze kosztów wg umów, wg aneksu i powykonawczych.

 • Zakres rzeczowy zadania.

Budżet zadania

 • Przypisanie budżetu finansowego i czasowego do pozycji kosztowych zadania.

 • Kontrola stopnia wykorzystania budżetu na podstawie kosztów rzeczywistych w stosunku do kosztów zabudżetowanych. Możliwość kontroli budżetu całych zadań, pozycji kosztowych, etapów harmonogramu lub zasobów realizujących zadanie (Zobacz) .

 • Kontrola wykorzystania budżetu pozwala reagować z wyprzedzeniem na sytuacje w kórych koszty przewyższą zakładany budżet.

 • Raporty zadań w których stopień wykorzystania budżetu zbliża się do wartości granicznych.

 • Alarmowanie o wykorzystanym budżecie ponad 100%.

Harmonogram zadania

 • Tworzenie dowolnych harmonogramów na podstawie zdefiniowanych etapów.

 • Szablony harmonogramów umożliwiają szybkie tworzenie standardowych harmonogramów.

 • Współpraca z kalendarzami pozwala na precyzyje określenie czasu trwania poszczególnych etapów harmonogramu (np. uwzględnienie dni wolnych od pracy, urlopów itp.).

 • Przypisywanie zasobów realizujących etapy harmonogramu (pracownicy, maszyny i urządzenia, podwykonawcy)

 • Harmonogram planowany oraz rzeczywisty.

 • Przedstawienie harmonogramu na diagramie Gantt'a.

 • Prezentacja harmonogramu planowanego i rzeczywistego na jednym diagramie Gantt'a w celu kontroli przesunięć czasowych.

 • Prezentacja zasobów realizujących poszczególne etapy na diagramie Gantt'a.

 • Harmonogram zbiorczy prezentujący wszystkie zadania realizowane w zadanym okresie czasu.

 • Budżet finansowy etapów harmonogramu wraz z kontrolą stopnia wykorzystania budżetu finansowego (Zobacz) .

 • Budżet czasowy etapów harmonogramu wraz z kontrolą stopnia wykorzystania budżetu czasowego.

 • Szczegółowa rejestracja realizacji etapów harmonogramu (Zobacz) .

 • Analiza zaawansowania zadania na podstawie zaawansowania poszczególnych etapów harmonogramu.

 • Rozliczanie etapów harmonogramu.

 • Wystawianie faktur za poszczególne etapy harmonogramu.

 • Eksport harmonogramu do plików: CSV, MS Excel, MS Project.

Materiały

 • Rozliczanie materiałów użytych do realizacji zadania.

 • Planowanie potrzeb materiałowych.

 • Składanie zamówień na materiały do Magazynu z wyszczególnieniem miejsca dostawy oraz planowanego terminu dostawy.

 • Obsługa zamówień na materiały przez Magazyn z wyszczególnieniem realnej daty dostawy.

 • Składanie zamówień na materiały do dostawców.

 • Agregacja zamówień na materiały do dostawców.

 • Przekazywanie przez Magazyn materiałów na zadania.

 • Zwrot niewykorzystanego materiału z zadania do Magazynu.

 • Obsługa materiału wytworzonego (Zobacz)
 • Rozliczanie materiałów inwestora (zleceniodawcy).

Zasoby realizujące zadanie: pracownicy, podwykonawcy, sprzęt

 • Rejestracja zasobów realizujących zadanie: pracownicy, podwykonawcy, sprzęt, maszyny i urządzenia. Każdy zasób ma przypisaną: pozycję kosztową, etap harmonogramu, zakładany budżet (koszt).

 • Koszt zasobów planowany i rzeczywisty.

 • Kontrola stopnia wykorzystania budżetu zasobu jako wartość kosztu rzeczywistego w stosunku do kosztu planowanego.

 • Czas realizacji zasobu planowany i rzeczywisty.

 • Plan pracy zasobów jako godzinowe rozpisanie poszczególnych planowanych dni pracy związanych z realizacją danego zadania (Zobacz) .

 • Karty pracy zasobów jako godzinowe rozpisanie rzeczywistych dni pracy związanych z realizacją danego zadania.

 • Monitorowanie i kontrola obciążenia zasobów. Obciążenie planowane i rzeczywiste. Alarmowanie przeciążeń.

 • Rozliczanie zasobów z powierzonego do realizacji zakresu zadania.

Rozliczanie pracowników

 • Naliczanie kosztu planowanego pracowników na zadaniu na podstawie planu pracy i warunków zatrudnienia.

 • Naliczanie kosztu rzeczywistego pracowników na zadaniu na podstawie karty pracy i listy płac.

 • Rozliczenie wynagrodzeń i godzin pracowników na zadaniu (Zobacz).

 • Karta realizacji zadania przedstawiająca wykaz pracowników uczestniczących w zadaniu wraz z obciążeniem godzinowym.

Rozliczanie podwykonawców

 • Generacja zleceń dla podwykonawców.

 • Protokoły odbioru z podwykonawcami.

 • Rękojmia i gwarancja podwykonawcy.

 • Weryfikacja i walidacja prac podwykonawców (Zobacz) .

 • Usługa B2B (Business To Business) umożliwiająca komunikację z podwykonawcami za pośrednictwem TelkomBud w zakresie zleconego zadania. Podwykonawcy rejestrują postęp prac dzięki czemu mamy rzeczywisty obraz sytuacji na zadaniu.

Teczka zadania

 • Rejestracja dokumentów związanych z realizacją zadania (umowy, zlecenia, protokoły, zgody, mapy, geodezja, specyfikacje techniczne, pisma urzędowe).

 • Możliwość dołączania załączników (elektronicznych wersji dokumentów).

 • Przesyłanie załączników e-mailem.

 • Obsługa dokumentów wychodzących i przychodzących.

 • Dekretacja dokumentów na etapy harmonogramu (Zobacz).

 • Kontrola braków dokumentów w teczce.

 • Zestawy dokumentów umożliwiają szybkie dołączenie wymaganych dokumentów do zadania.

Sprzedaż i koszty zadania

 • Wystawianie lub rejestracja faktur sprzedaży zadania.

 • Sprzedaż wieloetapowa - w każdej fakturze sprzedaży można wyszczególnić pozycje kosztowe oraz etapy harmonogramu zadania.

 • Rejestracja faktur kosztowych zadania.

 • Dekretacja faktury na kilka zadań (Zobacz).
 • Dekretacja kosztów na pozycje kosztowe i etapy zadania.

 • Jedna spójna ewidencja faktur sprzedaży i kosztów.

 • Rejestracja płatności za faktury.

Raporty i analizy

 • Analiza finansowa prezentująca sprzedaż i koszty firmy z wyszczególnieniem działów (jednostek organizacyjnych). 

 • Analiza finansowa kontrahentów prezentująca sprzedaż i koszty wynikające z zadań i faktur z wyszczególnieniem kontrahentów.

 • Alarmy terminowe.


Charakterystyka ogólna

 • Program jest niezależnym modułem platformy zarządzania dla przedsiębiorstw TelkomBud i jest w pełni zintegrowany z pozostałymi modułami systemu. Może funkcjonować zarówno jako niezależny program jak i jeden z modułów platformy.
 • Program o architekturze "klient-serwer" umożliwia zdalną pracę w następujących konfiguracjach: jednostanowiskowej, w sieci lokalnej oraz przez Internet. Zobacz architekturę systemu.
 • Standardowo baza danych systemu jest instalowana na serwerze klienta. Można także korzystać z oprogramowania nie mając własnej infrastruktury IT oraz informatyków gdyż świadczymy usługi utrzymania bazy danych systemu na naszych serwerach w konkurencyjnych cenach.
 • Wysoki stopień konfiguracji programu czyni z niego narzędzie dedykowane zarówno dla małych firm jak i dużych przedsiębiorstw, organizacji czy grup holdingowych zrzeszających w sobie wiele firm.
 • Otwarty model umożliwia szybkie dostosowanie programu do potrzeb klienta tak aby był narzędziem w 100% spełniającym oczekiwania użytkowników.
 • Integracja z systemami informatycznymi funkcjonującymi u klienta w zakresie wymiany kluczowych danych.
 • Darmowe aktualizacje po wdrożeniu oprogramowania.
 • Wieloletnie doświadczenie poparte wieloma wdrożeniami w firmach i instytucjach w całym kraju. Zobacz listę wdrożeń. Zobacz referencje.
 • Elastyczna i konkurencyjna oferta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klienta i ma na celu optymalizację kosztu wdrożenia oprogramowania. Na wartość oferty ma wpływ szereg czynników takich jak: wybór formy tranzakcji (sprzedaż, raty, dzierżawa), wybrane funkcjonalności oprogramowania oraz wybór liczby stanowisk na których będzie zainstalowany program.

Przykładowe zrzuty ekranów:

Ewidencja ofert Formularz edycji oferty

Formularz kart pracy Pozycje kosztowe

 

 

 

 

 

 

Ewidencja zadań Diagram Gantt'a

  Harmonogram zbiorczy Harmonogram

 

 

 

 

  Rozliczenie wynagrodzeń i godzin Obciążenie zasobów Obciążenie zasobów Materiały

 

 

 

 

  Alarmy terminowe Analiza finansowa kontrahentów Teczka zadania

 

 

 

 


Potrzebujesz więcej informacji ???

 • Prezentacja ONLINE. Umów się na prezentację systemu. Nasz specjalista zdalnie zaprezentuje Państwu pełną funkcjonalność systemu oraz wyjaśni interesujące Państwa kwestie.
 • Zapytania ofertowe oraz pytania do programu prosimy kierować na:
  e-mail: biuromałpeczkaprogpol.pl
  tel: 609 39 71 39 (od 7:00 do 22:00) 
  GG GG 4442479

      Tryb SkypeMe™!