Program HR Ocena kompetencji pracowników, analiza kompetencji Drukuj

LogoTKBLabelKompetencje_3D.jpgOprogramowanie do oceny i analizy kompetencji pracowników przedsiębiorstw i organizacji. Pozwala zidentyfikować mocne strony pracowników i w efekcie powierzyć im kluczowe biznesowo zadania, określić obszary do rozwoju i dokonać diagnozy potrzeb szkoleniowych, planować ścieżki karier zawodowych personelu, tworzyć rezerwy kadrowe w firmie.
Program jest niezależnym modułem platformy zarządzania dla przedsiębiorstw TelkomBud i jest w pełni zintegrowany z pozostałymi modułami systemu. Może funkcjonować zarówno jako niezależny program jak i jeden z modułów platformy.

Charakterystyka ogólna  

 • Program o architekturze "klient-serwer" umożliwia zdalną pracę w następujących konfiguracjach: jednostanowiskowej, w sieci lokalnej oraz przez Internet. Zobacz architekturę systemu.
 • Standardowo baza danych systemu jest instalowana na serwerze klienta. Można także korzystać z oprogramowania nie mając własnej infrastruktury IT oraz informatyków gdyż świadczymy usługi utrzymania bazy danych systemu na naszych serwerach w konkurencyjnych cenach.
 • Wysoki stopień konfiguracji programu czyni z niego narzędzie dedykowane zarówno dla małych firm jak i dużych przedsiębiorstw, organizacji czy grup holdingowych zrzeszających w sobie wiele firm.
 • Otwarty model umożliwia szybkie dostosowanie programu do potrzeb klienta tak aby był narzędziem w 100% spełniającym oczekiwania użytkowników.
 • Integracja z systemami informatycznymi funkcjonującymi u klienta w zakresie wymiany kluczowych danych.
 • Darmowe aktualizacje po wdrożeniu oprogramowania.
 • Wieloletnie doświadczenie poparte wieloma wdrożeniami w firmach i instytucjach w całym kraju. Zobacz listę wdrożeń. Zobacz referencje.
 • Elastyczna i konkurencyjna oferta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klienta i ma na celu optymalizację kosztu wdrożenia oprogramowania. Na wartość oferty ma wpływ szereg czynników takich jak: wybór formy tranzakcji (sprzedaż, raty, dzierżawa), wybrane funkcjonalności oprogramowania oraz wybór liczby stanowisk na których będzie zainstalowany program.

Kompetencje i wskaźniki

 • Definiowanie bazy kompetencji wraz z wskaźnikami.
 • Definiowanie skali oceny wskaźnika OknoGlowne.jpg kompetencji.
 • Określenie stanowisk dla których dana kompetencja jest istotna.
 • Określanie wymaganego poziomu kompetencji dla poszczególnych stanowisk.
 • Definiowanie częstotliwości oceny kompetencji.
Ocena kompetencji pracownika
 • Wprowadzanie sugestii do oceny.
 • Ocena kompetencji pracownika.
 • Alarmowanie o konieczności ponownej oceny kompetencji pracownika.

Dobór pracowników o odpowiednich kompetencjach

 • Wykaz pracowników posiadających poszukiwane kompetencje.
 • Eksport danych do plików: Excel i CSV. FormularzOceny.jpg

Analiza wymaganego poziomu kompetencji

 • Analiza ma na celu sprawdzenie, którzy pracownicy posiadają (lub nie posiadają) wymagany poziom danej kompetencji.
 • Analizie podlegają: pracownicy, stanowiska oraz grupy stanowisk.
 • Przejrzysty wykres słupkowy pozwala na szybką ocenę, który personel posiada wymagany poziom kompetencji.

Obszary wykorzystania oceny kompetencji

 • Motywowanie pracowników do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności.
 • Wyznaczanie optymalnych zespołów realizujących określone zadania. RaportWymaganyPoziom.jpg
 • Wyznaczanie ścieżek kariery.
 • Zarządzanie talentami ludzkimi.
 • Optymalne wykorzystanie potencjału pracowników.
 • Planowanie premii i podwyżek.
 • Planowanie awansów, degradacji i zwolnień.
 • Planowanie szkoleń.
 • Rekrutacja pracowników.
 • Analiza potencjału firmy pod względem zasobów ludzkich.

Potrzebujesz więcej informacji ??? 

 • Prezentacja ONLINE. Umów się na prezentację systemu. Nasz specjalista zdalnie zaprezentuje Państwu pełną funkcjonalność systemu oraz wyjaśni interesujące Państwa kwestie.
 • Wersja DEMO
 • Zapytania ofertowe oraz pytania do programu prosimy kierować na:
  e-mail: biuromałpeczkaprogpol.pl
  tel: 609 39 71 39 (od 7:00 do 22:00) 
  GG GG 4442479

      Tryb SkypeMe™!