Program HR Rekrutacja Drukuj

LogoTKBLabelRekrutacja_3D.jpgProgram Rekrutacja wspomaga proces rekrutacji pracowników w firmach i instytucjach w których kluczowym czynnikiem jest skuteczne. sprawne i efektywne przeprowadzanie pozyskiwania potrzebnego personelu. Ewidencja ofert pracy w powiązaniu z ewidencją kandydatów daje kompletną bazę przydatną w każdym dziale rekrutacyjnym oraz firmie prowadzącej outsourcing rekrutacyjny. Szybki dostęp do bazy kandydatów. Raporty i analizy pozwalają ocenić nie tylko kandydatów ale także skuteczność źródeł.

Program jest niezależnym modułem platformy zarządzania dla przedsiębiorstw TelkomBud i jest w pełni zintegrowany z pozostałymi modułami systemu. Może funkcjonować zarówno jako niezależny program jak i jeden z modułów platformy.

Oferty pracy

 • Ewidencja ofert pracy
 • Publikacja oferty pracy w pliku MS Word
 • Wykaz kandydatów oferty
 • Filtrowanie ofert wg wielu kryteriów wyszukiwania
 • Eksport danych do plików: MS Excel, CSV
Kandydaci
 • Jedna, spójna, integralna ewidencja kandydatów dla całej firmy.
 • Dołączanie załączników kandydata typu: CV, list motywacyjny, itp.
 • Jeden kandydat może być związany z kilkoma ofertami pracy.
 • Planowanie zdarzeń w kalendarzu dla kandydata typu: rozmowa kwalifikacyjna, zaproszenie na rozmowę itp.
 • Automatyczne wysyłanie e-maili do kandydatów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym typu: odrzucenie oferty, zaproszenie na spotkanie, zaproszenie na spotkanie finalizujące, informacja o wstrzymanej rekrutacji.
 • Filtrowanie kandydatów wg wielu kryteriów wyszukiwania.
 • Import kandydatów z pliku MS Excel.
 • Eksport danych do plików: MS Excel, CSV.
Kalendarz
 • Prezentacja zdarzeń rekrutacyjnych w różnych konfiguracjach: spis zdarzeń, dzień, tydzień, miesiąc.
 • Statusy zdarzeń (przeterminowane, nieprzeterminowane) umożliwiają skutecznie zarządzań terminami. 
Raporty
 • Wskaźniki ofert pracy prezentują liczbę kandydatów o danym statusie dla każdej oferty pracy.
 • Efektywność źródeł pozwala dokonać analizy skuteczności źródeł ofert pracy (skąd otrzymaliśmy najwięcej kandydatów)

Charakterystyka ogólna

 • System o architekturze "klient-serwer" umożliwia zdalną pracę w następujących konfiguracjach: jednostanowiskowej, w sieci lokalnej oraz przez Internet. Zobacz architekturę systemu.
 • Standardowo baza danych systemu jest instalowana na serwerze klienta. Można także korzystać z oprogramowania nie mając własnej infrastruktury IT oraz informatyków gdyż świadczymy usługi utrzymania bazy danych systemu na naszych serwerach w konkurencyjnych cenach.
 • Wysoki stopień konfiguracji programu czyni z niego narzędzie dedykowane zarówno dla małych firm jak i dużych przedsiębiorstw, organizacji czy grup holdingowych zrzeszających w sobie wiele firm.
 • Otwarty model umożliwia szybkie dostosowanie programu do potrzeb klienta tak aby był narzędziem w 100% spełniającym oczekiwania użytkowników.
 • Integracja z systemami informatycznymi funkcjonującymi u klienta w zakresie wymiany kluczowych danych.
 • Darmowe aktualizacje po wdrożeniu oprogramowania.
 • Wieloletnie doświadczenie poparte wieloma wdrożeniami w firmach i instytucjach w całym kraju. Zobacz listę wdrożeń. Zobacz referencje.
 • Elastyczna i konkurencyjna oferta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klienta i ma na celu optymalizację kosztu wdrożenia oprogramowania. Na wartość oferty ma wpływ szereg czynników takich jak: wybór formy tranzakcji (sprzedaż, raty, dzierżawa), wybrane funkcjonalności oprogramowania oraz wybór liczby stanowisk na których będzie zainstalowany program.

Przykładowe zrzuty ekranu:

kalendarz tydzień

Kalendarz miesiąc Kandydaci

 

 

 

 

 

 

 

Raport efektywności

 

 

 

 

 

 

 

 


Potrzebujesz więcej informacji ???

 • Prezentacja ONLINE. Umów się na prezentację systemu. Nasz specjalista zdalnie zaprezentuje Państwu pełną funkcjonalność systemu oraz wyjaśni interesujące Państwa kwestie. 
 • Zapytania ofertowe oraz pytania do programu prosimy kierować na:
  e-mail: biuromałpeczkaprogpol.pl
  tel: 609 39 71 39 (od 7:00 do 22:00) 
  GG GG 4442479

      Tryb SkypeMe™!