Finanse Drukuj

LogoTKBLabelFinanse_3D.jpgModuł obsługujący elementy finansowe procesu zarządzania takie jak: fakturowanie, dekretacja kosztów i sprzedaży, kontrola płatności, windykacja, analizy finansowe, kontrola budżetu. Moduł Finanse jest zintegorowany z zewnętrznymi systemami informatycznymi dzięki czemu może wymieniać dane z: OPTIMA, SYMFONIA, InsERT oraz innymi funkcjonującymi u klienta.

  Charakterystyka ogólna 
 • Program o architekturze "klient-serwer" umożliwia zdalną pracę w następujących konfiguracjach: jednostanowiskowej, w sieci lokalnej oraz przez Internet. Zobacz architekturę systemu.
 • Standardowo baza danych systemu jest instalowana na serwerze klienta. Można także korzystać z oprogramowania nie mając własnej infrastruktury IT oraz informatyków gdyż świadczymy usługi utrzymania bazy danych systemu na naszych serwerach w konkurencyjnych cenach.
 • Wysoki stopień konfiguracji programu czyni z niego narzędzie dedykowane zarówno dla małych firm jak i dużych przedsiębiorstw, organizacji czy grup holdingowych zrzeszających w sobie wiele firm.
 • Otwarty model umożliwia szybkie dostosowanie programu do potrzeb klienta tak aby był narzędziem w 100% spełniającym oczekiwania użytkowników.
 • Integracja z systemami informatycznymi funkcjonującymi u klienta w zakresie wymiany kluczowych danych.
 • Darmowe aktualizacje po wdrożeniu oprogramowania.
 • Wieloletnie doświadczenie poparte wieloma wdrożeniami w firmach i instytucjach w całym kraju. Zobacz listę wdrożeń. Zobacz referencje.
 • Elastyczna i konkurencyjna oferta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klienta i ma na celu optymalizację kosztu wdrożenia oprogramowania. Na wartość oferty ma wpływ szereg czynników takich jak: wybór formy tranzakcji (sprzedaż, raty, dzierżawa), wybrane funkcjonalności oprogramowania oraz wybór liczby stanowisk na których będzie zainstalowany program.

Dokumenty finansowe: Faktury, Rachunki, Noty obciążeniowe, Sprzedaż i koszty wewnętrzne

 • Ewidencja faktur sprzedaży i zakupu.

 • Ewidencja rachunków sprzedaży i zakupu.

 • Ewidencja not obciążeniowych.

 • Ewidencja sprzedaży i kosztów wewnętrznych.

 • Filtrowanie dokumentów wg wielu kryteriów oraz kompozycja kolumn tabel umożliwia wykonywanie dowolnych zestawień, które następnie w formie raportu można wydrukować lub wyeksportować do plików: MS Excel, OpenOffice Calc, CSV.

 • Wystawienie faktur i rachunków sprzedaży w językach: polskim i angielskim.

 • Definiowanie szablonów dokumentów znacząco przyspieszają rejestrowanie kolejnych dokumentów.

 • Faktury pro forma.

 • Duplikaty faktur i rachunków.

 • Korekty faktur i rachunków.

 • Rejestr płatności umożliwia ewidencjonowanie płatności dokonywanych w ramach dokumentu. Dla każdego dokumentu można rejestrować płatności częściowe w przypadku gdy dokument nie jest opłacony w całości.

 • Generacja polecenia przelewu PLI akceptowanego przez banki.

 • Nadawanie praw dostępu do poszczególnych dokumentów.

 • Dodawanie załączników do dokumentów umożliwia podpięcie dowolnej liczby załączników różnych typów do każdego dokumentu.

 • Wymiana danych (import/eksport) z zewnętrznymi systemami finansowymi: OPTIMA, SYMFONIA, InsERT.

Delegacje

 • Ewidencja zleconych delegacji.

 • Zaliczki na poczet delegacji i ich rozliczanie.

 • Rozliczanie delegacji: diety, ryczałty, noclegi, przejazdy.

Dekretacja

 • Dekretacja (rozpisanie) wartości dokumentów finansowych na: budowy, zasoby, nieruchomości, jednostki organizacyjne, pracowników, przedmioty kosztowo-sprzedażowe, konta księgowe.

Konta księgowe

 • Plany kont. Możliwość definiowanie dowolnej liczby planów kont powiązanych z kontrahentami jest realizacją funkcji wielofirmowości.

 • Schematy księgowe.

 • Księgowanie dokumentów finansowych (faktury, rachunki, noty, wewnętrzne, delegacje).

Windykacja

 • Panel windykacyjny usprawniający zbiorcze zarządzanie działaniami windykacyjnymi.

 • Generowanie zestawień faktur i rachunków wg statusów: nieuregulowane nieprzeterminowane, nieuregulowane których termin płatności następi w ciągu X dni, nieuregulowane przeterminowane, uregulowane.

 • Upomnienia - generacja, wydruk oraz ewidencjonowanie dokumentów.

 • Wezwania do zapłaty - generacja, wydruk oraz ewidencjonowanie dokumentów.

 • Przedsądowe wezwanie do zapłaty - generacja, wydruk oraz ewidencjonowanie dokumentów.

 • Noty odsetkowe - generacja, wydruk oraz ewidencjonowanie dokumentów.

Rozrachunki

 • Rozrachunki z poszczególnymi kontrahentami wg dowolnych okresów czasowych.

 • Informacja o stanie konta kontrahenta.

 • Potwierdzenie salda kontrahenta.

Kasa i Bank

 • Rejestry kasowe i bankowe - możliwość rejestrowanie dowolnej liczby rejestrów kasowych i bankowych.

 • Raporty kasowe i bankowe.

 • Zapisy kasowe i bankowe: KW, KP.

 • Rozliczanie zapisów kasowych i bankowych z dokumentami: fakturami, rachunkami, notami, wewnętrznymi, delegacjami.

 • Import przelewów z wyciągów bankowych wg standardu MT940

 • Import przelewów bankowych z pliku MS Excel wg dowolnego ustawień kolumn.

Kaucje

 • Rejestracja kaucji w ramach każdego dokumentu sprzedaży i zakupu (faktura, rachunek, nota).

 • Ewidencja kaucji.

 • Raport kaucji pozostałych do zwrotu w zadanym okresie czasu.

 • Filtrowanie kaucji wg wielu kryteriów oraz kompozycja kolumn tabel umożliwia wykonywanie dowolnych zestawień, które następnie w formie raportu można wydrukować lub wyeksportować do plików: MS Excel, OpenOffice Calc, CSV.

 • Rozliczanie zwrotu kaucji. 

Waluty

 • Wystawienie oraz rejestracja faktur i rachunków w różnych walutach.

 • Przeliczanie kursu wg tabeli kursu walut.

 • Automatyczna aktualizacja kursów walut wg NBP.

Analiza finansowa

 • Raport prezentujący podział kosztów i sprzedaży na miejsca powstania kosztów takie jak: budowy, zasoby, nieruchomości, kontrahenci, jednostki organizacyjne, pracownicy, przedmioty kosztowo-sprzedażowe, konta księgowe.


Potrzebujesz więcej informacji ???
 • Prezentacja ONLINE. Umów się na prezentację systemu. Nasz specjalista zdalnie zaprezentuje Państwu pełną funkcjonalność systemu or az wyjaśni interesujące Państwa kwestie. 
 • Zapytania ofertowe oraz pytania do programu prosimy kierować na:
  e-mail: biuromałpeczkaprogpol.pl
  tel: 609 39 71 39 (od 7:00 do 22:00)
  GG GG 4442479 

Tryb SkypeMe™!