Program dla Kancelarii Prawnej, obsługa kancelarii Drukuj

LogoTKBLabelKancelaria_3D.jpgKancelaria to system informatyczny wspomagający pracę oraz procesy zachodzące w kancelariach prawnych oraz w działach prawnych przedsiębiorstw i instytucji. Program obsługuje cały proces zarządzania sprawami prawnymi: rejestracja spraw, realizacja czynności, rozliczanie pracowników, rozliczanie klientów, wystawianie faktur sprzedaży.

Wersja DEMO 

Charakterystyka ogólna

 • System o architekturze "klient-serwer" umożliwia zdalną pracę w następujących konfiguracjach: jednostanowiskowej, w sieci lokalnej oraz przez Internet. Zobacz architekturę systemu.
 • Standardowo baza danych systemu jest instalowana na serwerze klienta. Można także korzystać z oprogramowania nie mając własnej infrastruktury IT oraz informatyków gdyż świadczymy usługi utrzymania bazy danych systemu na naszych serwerach w konkurencyjnych cenach.
 • Wysoki stopień konfiguracji programu czyni z niego narzędzie dedykowane zarówno dla małych firm jak i dużych przedsiębiorstw, organizacji czy grup holdingowych zrzeszających w sobie wiele firm.
 • Otwarty model umożliwia szybkie dostosowanie programu do potrzeb klienta tak aby był narzędziem w 100% spełniającym oczekiwania użytkowników.
 • Integracja z systemami informatycznymi funkcjonującymi u klienta w zakresie wymiany kluczowych danych.
 • Darmowe aktualizacje po wdrożeniu oprogramowania.
 • Wieloletnie doświadczenie poparte wieloma wdrożeniami w firmach i instytucjach w całym kraju. Zobacz listę wdrożeń. Zobacz referencje.
 • Elastyczna i konkurencyjna oferta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klienta i ma na celu optymalizację kosztu wdrożenia oprogramowania. Na wartość oferty ma wpływ szereg czynników takich jak: wybór formy transakcji (sprzedaż, raty, dzierżawa), wybrane funkcjonalności oprogramowania oraz wybór liczby stanowisk na których będzie zainstalowany program.

 Sprawy

 • Ewidencja spraw całej kancelarii w jednej spójnej bazie.
 • Kompozytor kolumn umżliwia tworzenie dowolnych zestawień spraw.
 • Szybkie wyszukiwanie spraw po wielu kryteriach wyszukiwania
 • Sygnatury akt w ramach sprawy.
 • Rejestrowanie czynności wykonanych w ramach sprawy
 • Ewidencjonowanie dokumentów w wersji elektronicznej w ramach sprawy.
 • Osoby uczestniczące w sprawie.
 • Obsługa terminów i kalendarza sprawy.
 • Zarządzanie zadaniami w ramach sprawy.
 • Rejestrowanie wydatków związanych ze Czynności sprawą. Każdy wydatek można refekturować na klienta.
 • Dołączanie notatek.
 • Eksport danych do plików: MS Excel, CSV
Czynności
 • Ewidencja czynności.
 • Szybkie wyszukiwanie czynności po wielu kryteriach wyszukiwania.
 • Podział czasu wykonania czynności na wewnętrzny (do rozliczenia pracowników) oraz zewnętrzny (do rozliczenia klienta).
 • Definiowanie słownika czynności standardowych. Repozytorium dokumentów
 • Kompozytor kolumn umożliwiający dokonywanie różnego typu zestawień.
 • Zatwierdzanie czynności do rozliczenia z klientem.
 • Dołączanie dokumentów do czynności.
 • Korygowanie czynności na potrzeby wystawienia faktury korekty.
 • Eksport danych do plików: MS Excel, CSV
Elektroniczne repozytorium dokumnetów
 • Ewidencja dokumentów wychodzących, przychodzących i wewnętrznych kancelarii.
 • Dłączanie dokumentów w postaci elektronicznej (załączniki).
 • Proste i szybkie dołączanie załączników z wykorzystaniem technik: "przeciągnij- Dziennik korespondencji upuść", "kopiuj-wklej", "wskaż".
 • Dekretacja dokumentów na sprawy i czynności.
 • Eksport danych do plików: MS Excel, CSV
Dziennik korespondencji
 • Na podstawie zarejestrowanych dokumentów generowany jest dziennik korespondencji.
 • Dynamiczny zakres czasowy i rzeczowy dziennika korespondencji.
 • Eksport dziennika to pliku MS Excel.
Kalendarz kancelarii Kalendarz
 • Jeden spójny kalendarz dla całej kancelarii.
 • Zlecanie zadań i terminów przez przełożonych.
 • Akceptacja terminów i zadań.
 • Przypominanie o zbliżających się terminach wiadomościami e-mail.
 • Synchronizacja z MS Outlook.
Rozliczanie pracownika
 • Przydział wymaganej minimalnej dziennej liczby godzin realizacji czynności dla pracowników.
 • Kontrola pracowników pod względem Rozliczenia klienta wypracowania minimalnej dziennej liczby godzin.
 • Rejestracja wykonanych czynności przez pracowników kancelarii.
 • Raport czynności wykonanych przez pracownika w dowolnym okresie czasu.
Rozliczanie klienta
 • Wykaz czynności zatwierdzonych do rozliczenia z klientem.
 • Fakturowanie czynności zatwierdzonych.
 • Kontrola płatności.
 • Raport czynności dla klienta wykonanych w dowolnym okresie czasu.

Potrzebujesz więcej informacji ??? Faktura

 • Prezentacja ONLINE. Umów się na prezentację systemu. Nasz specjalista zdalnie zaprezentuje Państwu pełną funkcjonalność systemu oraz wyjaśni interesujące Państwa kwestie.
 • Zapytania ofertowe oraz pytania do programu prosimy kierować na:
  e-mail: biuromałpeczkaprogpol.pl
  tel: 609 39 71 39 (od 7:00 do 22:00) 
  GG GG 4442479

      Tryb SkypeMe™!