Witamy arrow Oprogramowanie arrow Kadry i Płace
Oprogramowanie dla HR, Szkolenia, Kompetencje, Rekrutacja Drukuj

LogoTKBMain.jpgOferowane przez naszą firmę oprogramowanie HR realizuje funkcje "miękkiego" zarządzania zasobami ludzkimi firm i instytucji. Oprogramowanie stanowi kompleksowe narzędzie do zarządzania w obszarach HR takich jak: rekrutacja, szkolenia i ocena kompetencji.

Charakterystyka ogólna
 • Program o architekturze "klient-serwer" umożliwia zdalną pracę w następujących konfiguracjach: jednostanowiskowej, w sieci lokalnej oraz przez Internet. Zobacz architekturę systemu.
 • Standardowo baza danych systemu jest instalowana na serwerze klienta. Można także korzystać z oprogramowania nie mając własnej infrastruktury IT oraz informatyków gdyż świadczymy usługi utrzymania bazy danych systemu na naszych serwerach w konkurencyjnych cenach.
 • Wysoki stopień konfiguracji programu czyni z niego narzędzie dedykowane zarówno dla małych firm jak i dużych przedsiębiorstw, organizacji czy grup holdingowych zrzeszających w sobie wiele firm.
 • Otwarty model umożliwia szybkie dostosowanie programu do potrzeb klienta tak aby był narzędziem w 100% spełniającym oczekiwania użytkowników.
 • Integracja z systemami informatycznymi funkcjonującymi u klienta w zakresie wymiany kluczowych danych.
 • Darmowe aktualizacje po wdrożeniu oprogramowania.
 • Wieloletnie doświadczenie poparte wieloma wdrożeniami w firmach i instytucjach w całym kraju. Zobacz listę wdrożeń. Zobacz referencje.
 • Elastyczna i konkurencyjna oferta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klienta i ma na celu optymalizację kosztu wdrożenia oprogramowania. Na wartość oferty ma wpływ szereg czynników takich jak: wybór formy tranzakcji (sprzedaż, raty, dzierżawa), wybrane funkcjonalności oprogramowania oraz wybór liczby stanowisk na których będzie zainstalowany program.

 


Szkolenia

Zgłaszanie potrzeb szkoleniowych

 • Zgłaszanie potrzeb szkoleniowych dla pracowników firmy.
 • Szacowanie kosztów szkoleń na podstawie katalogowych stawek szkoleniowych.

Planowanie szkoleń

 • Planowanie szkoleń na podstawie zgłoszonych potrzeb szkoleniowych.
 • Zaawansowane mechanizmy filtrowania danych wg wielu parametrów.

Organizacja grup szkoleniowych

 • Organizowanie grup szkoleniowych na podstawie zaakceptowanych zgłoszeń szkoleniowych.
 • Ewidencja szkoleń.
 • Ewidencjonowanie uczestników szkolenia: obecność, termin ważności szkolenia.
 • Zaawansowane mechanizmy filtrowania danych wg wielu kryteriów.
 • Eksport danych do plików: MS Excel, CSV.
 • Lista obecności.

Ankiety i ocena szkolenia

 • Definiowanie dowolnych ankiet oceny szkolenia. 
 • Ocena szkolenia za pomocą ankiety.
 • Analiza oceny szkolenia.

Raporty szkoleniowe

 • Raport terminów ważności szkoleń.
 • Raport analizy kosztów szkolenia.
 • Raport osób nieobecnych na szkoleniu.

Ścieżki szkoleniowe

 • Przypisanie wymaganych szkoleń do stanowisk.
 • Monitoring przeprowadzenia szkoleń dla wszystkich pracowników będących na danym stanowisku.

Budżet szkoleniowy

 • Przydzielenie budżetu szkoleniowego dla: pracowników, jednostek organizacyjnych, stanowisk, całej organizacji.
 • Monitorowanie wykorzystanego budżetu szkoleniowego.

Umowy lojalnościowe zawarte z pracownikami

 • Ewidencjonowanie umów lojalnościowych zawartymi z pracownikami z wyszczególnieniem terminu obowiązywania oraz kwoty lojalnościowej.
 • Kontrola kwoty pozostałej do amortyzacji.

Kompetencje

Kompetencje i wskaźniki

 • Definiowanie bazy kompetencji wraz z wskaźnikami.
 • Definiowanie skali oceny wskaźnika kompetencji.
 • Określenie stanowisk dla których dana kompetencja jest istotna.
 • Określanie wymaganego poziomu kompetencji dla poszczególnych stanowisk.
 • Definiowanie częstotliwości oceny kompetencji.

Ocena kompetencji pracownika

 • Wprowadzanie sugestii do oceny.
 • Ocena kompetencji pracownika.
 • Alarmowanie o konieczności ponownej oceny kompetencji pracownika.

Dobór pracowników o odpowiednich kompetencjach

 • Wykaz pracowników posiadających poszukiwane kompetencje.
 • Eksport danych do plików: Excel i CSV.

Analiza wymaganego poziomu kompetencji 

 • Analiza ma na celu sprawdzenie, którzy pracownicy posiadają (lub nie posiadają) wymagany poziom danej kompetencji.
 • Analizie podlegają: pracownicy, stanowiska oraz grupy stanowisk.
 • Przejrzysty wykres słupkowy pozwala na szybką ocenę, który personel posiada wymagany poziom kompetencji.

Rekrutacja

Ewidencja kandydatów

 • Ewidencja kandydatów.
 • Dołączanie dowolnej liczby dokumentów takich jak: CV, list motywacyjny.
 • Filtrowanie danych wg wielu kryteriów.
 • Eksport danych do plików: MS Excel, CSV 

Potrzebujesz więcej informacji ???

 • Prezentacja ONLINE. Umów się na prezentację systemu. Nasz specjalista zdalnie zaprezentuje Państwu pełną funkcjonalność systemu oraz wyjaśni interesujące Państwa kwestie.
 • Zapytania ofertowe oraz pytania do programu prosimy kierować na:
  e-mail: biuromałpeczkaprogpol.pl
  tel: 609 39 71 39 (od 7:00 do 22:00) 
  GG GG 4442479

      Tryb SkypeMe™!


Przykładowe zrzuty ekranu:

Formularz zgłaszania potrzeb szkoleniowych Ewidencja szkoleń Ankieta oceny szkolenia Budżet szkoleniowy Macierz kompetencji Ewidencja kandydatów