Witamy arrow Oferta arrow Wdrożenie
Wdrożenie systemu informatycznego Drukuj
W celu skutecznego przeprowadzenia wdrożenia powołuje się zespół wdrożeniowy w skład którego wchodzą:
 • Kierownik projektu ze strony usługobiorcy,
 • Uczestnicy projektu ze strony usługobiorcy,
 • Koordynator wdrożenia ze strony usługodawcy,
 • Analityk ze strony usługodawcy,
 • Programiści ze strony usługodawcy. 
Harmonogram wdrożenia podzielony jest na etapy wdrożeniowe. Zakończenie każdego etapu harmonogramu wdrożenia potwierdzane jest poprzez podpisanie Protokołu Odbioru etapu przez Kierownika Projektu ze strony usługobiorcy oraz Koordynatora Projektu ze strony usługodawcy.
Wdrożenie realizujemy stosując spiralną metodykę wdrożeniową polegająca na cyklicznym realizowaniu określonej sekwencji działań prowadzących do osiągnięcia rozwiązania docelowego. Liczba cykli jest zależna od złożoności wdrażanego rozwiązania.
Każdy cykl wdrożeniowy obejmuje następujące działania (Rys. 1):
 • ANALIZA. Realizowana zdalnie za pomocą narzędzi informatycznych uzgodnionych pomiędzy stronami, polega na przeprowadzaniu telekonferencji z udziałem Usługobiorcy i Usługodawcy. Podczas analizy Usługodawca p Wdrozenie.jpg ozyskuje od Usługobiorcy niezbędne wymagania, które powinien realizować System. Efektem analizy jest zweryfikowanie przez Usługodawcę czy wymagania Usługobiorcy wymagają modyfikacji Systemu czy też tylko odpowiedniej parametryzacji Systemu. Usługodawca wykona tylko takie modyfikacje, które nie zakłócą spójności Systemu.
 • PROJEKTOWANIE. Czynność występująca pod warunkiem wystąpienia w danym cyklu konieczności modyfikacji Systemu. Polega na wykonaniu przez Usługodawcę projektu rozwiązania wymagającego modyfikacji, który następnie jest przekazywany do programowania.
 • PROGRAMOWANIE i PARAMETRYZACJA. Czynność realizowana przez Usługodawcę polegająca na implementacji zaprojektowanego rozwiązania lub parametryzacji Systemu tak, aby odpowiadał potrzebom Usługobiorcy pozyskanym podczas analizy.
 • TESTY i SZKOLENIA. Czynność realizowana przy współudziale Usługobiorcy i Usługodawcy polega na przeprowadzeniu telekonferencji na której Usługodawca przedstawi gotowe rozwiązanie do testów po przeprowadzeniu których realizowane jest szkolenie. Jeżeli podczas testów rozwiązanie nie spełnia wymagań Usługobiorcy następuje przejście do Analizy rozpoczynającej kolejny nowy cykl.
 • Zapytania ofertowe oraz pytania do programu prosimy kierować na:
  e-mail: biuromałpeczkaprogpol.pl
  tel: 609 39 71 39 (od 7:00 do 22:00) 
  GG GG 4442479

      Tryb SkypeMe™!