Witamy arrow Oferta
Oferta - Zakres usług Drukuj
Oferujemy różnorodne, wysokiej jakości systemy teleinformatyczne typu klient-serwer projektowane ściśle według wymagań klienta, obejmujące:

  • przygotowanie strategicznego planu informatyzacji – opracowanie modelu informatycznego specyfiki firmy, który w następnym etapie jest przekształcany w funkcjonalny system informatyczny,
  • przygotowanie szczegółowej specyfikacji systemu – we współpracy z klientem tworzymy szczegółową specyfikację systemu co w dalszej fazie realizacji projektu owocuje szybkim i dynamicznym postępem prac,
  • tworzenie systemu – zasadnicza część realizacji projektu obejmująca prace programistyczne czyli tworzenie aplikacji stacji klienckich oraz serwera bazy danych,
  • wdrożenie systemu – przygotowanie pracowników i środowiska pracy odbiorcy oraz wprowadzenie systemu do bieżącej eksploatacji w pełnym wymiarze,
  • utrzymanie systemu – kopie bezpieczeństwa bazy danych, rozwój i modyfikacje systemu zgodnie ze zmieniającymi się wymaganiami klienta,
  • rozwój systemu – wraz z pojawieniem się nowych potrzeb klienta istnieje możliwość dodania nowych modułów funkcjonalnych,
  • konsultacje techniczne – szkolenia oraz wsparcie techniczne dla systemów stworzonych przez naszą firmę.