Witamy arrow O Firmie arrow Historia
Historia Firmy Drukuj
 • Geneza firmy ProgPol wywodzi się z  Zakładu Badań i Studiów Telekomunikacyjnych BSiPŁ "UNITEL" gdzie założyciele firmy ProgPol zdobywali niezbędne doświadczenie w zakresie inżynierii oprogramowania.
 • 1 grudzień 2003 - Absolwenci kierunku Elektronika i Telekomunikacja Politechniki Poznańskiej: Tomasz Kujałowicz i Artur Szewczyk zakładają spółkę ProgPol specjalizującą się w projektowaniu i wykonawstwie bazodanowych systemów informatycznych. Siedziba spółki mieści się przy ul. Przemysłowej 39 w Poznaniu.
 • luty 2004 - Rozpoczęcie prac nad systemem informatycznym TelkomBud. Pierwotnie miał to być system do zarządzania wykonawstwem w branży teletechnicznej. Jednak wymagania stawiane przez późniejszych Klientów były bodźcem do rozwoju systemu tak aby miał zastosowanie w wielu działach i branżach.
 • czerwiec 2004 - Powstaje program do ewidencji dokumentacji aktowej i technicznej Archiwum Zakładowe
 • lipiec 2004 - Pierwsze wdrożenie systemu TelkomBud - moduł Wykonawstwo w firmie K-TEL Sp. z o.o.
 • sierpień 2006 - styczeń 2007 - Firma uczestniczy w projekcie "Praca za staż" finansowanym przez Unię Europejską. W projekcie uczestniczą również największe uczelnie wyższe w Poznaniu: Politechnika Poznańska, Akademia Ekonomiczna oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
 • listopad 2006 - W związku z dynamicznym rozwojem firma przenosi Pasaż Jeżycki - aktualna siedziba firmy siedzibę do biurowca Pasaż Jeżycki przy ul. Dąbrowskiego 75 w Poznaniu.
 • luty 2007 - Firma znacznie zwiększa zatrudnienie na stanowiskach: programista oraz kontrola jakości oprogramowania.
 • grudzień 2007 - Firma ProgPol zostaje laureatem V edycji konkursu o tytuł Poznański Lider Przedsiębiorczości w kategorii "Mikro Przedsiębiorca". Tytuł przyznawany jest przedsiębiorstwom, które notują sukcesy na rynku, posiadają ciekawą, nowatorską ofertę, wykorzystują innowacje i nowoczesne metody organizacji pracy, są przyjazne ludziom i środowisku oraz rzetelnie wywiązują się ze swoich zobowiązań.
 • 2007 - 2008 - Dynamiczny rozwój systemu TelkomBud czyni z niego wielomodułową platformę zarządzania MRP/ERP dla przedsiębiorstw różnych branż.
 • 2009 - 2010 - Dynamiczny wzrost liczby klientów korzystających z oprogramowania firmy ProgPol. Wg stanu na koniec roku 2010 z systemu TelkomBud korzystają 24 firmy na terenie całego kraju, z programu Archiwum Zakładowe korzystają 62 firmy i instytucje.
 • styczeń 2010 - Firma zakupuje wydajny serwer i lokuje go w profesionalnym parku serwerowym w celu świadczenia usług hostingu systemów i baz danych. 
 • lipiec 2011 - Firma otrzymuje Certyfikat Rzetelności - jeden z najbardziej prestiżowych dokumentów biznesowych, wydawany przez Krajowy Rejestr Długów. Certyfikat stanowi świadectwo wiarygodności i uczciwości firmy.
 • wrzesień 2011 - Program Archiwum Zakładowe zostaje zintegrowany z platformą TelkomBud - stając się jej niezależnym modułem.
 • grudzień 2011 - Firma ProgPol zdobywa coraz większe uznanie i zaufanie klientów. Z końcem roku 2011 już 120 firm i instytucji używa oprogramowania naszej firmy. Platforma TelkomBud jest postrzegana jako narzędzie praktyczne i kompletne.
 • sierpień - październik 2012 - W naszej instytucji realizowane jest przedsięwzięcie: „Staże i szkolenia praktyczne pracowników/nic naukowych jednostek naukowych i pracowników/nic naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni w przedsiębiorstwach” realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki. Działanie 8.2 Transfer Wiedzy. Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.