Witamy arrow Zamówienie
Zamówienie Drukuj

Zamówienie programu prosimy przesłać:
  • elektronicznie na adres: archiwummałpeczkaprogpol.pl
lub
  • listownie na adres: ul. Dąbrowskiego 75/47, 60-523 Poznań
lub
  • wysyłając faksem na nr 61 8331223
Zamówienie musi zawierać:
  • Dane instytucji lub firmy zamawiającej program (pełna nazwa, NIP, adres, kod pocztowy).
  • Liczbę stanowisk.
  • Imię, nazwisko i nr telefonu osoby kontaktowej (na wypadek wątpliwości i na potrzeby
    weryfikacji zamówienia).