Wykonawstwo - Harmonogram. Zaawansowanie etapu.

Rejestracja zaawansowania poszczególnych etapów harmonogramu na podstawie zakresu zrealizowanego.


Dla każdego etapu planujemy zakres:

tkb_042

Realizację etapu harmonogramu rejestrujemy w menu Realizacja

tkb_043
tkb_044

Każdy etap posiada indywidualne zaawansowanie na podstawie zarejestrowanej realizacji etapu:

tkb_045