Aktualizacja v.167.05
Aktualizacja silnika baz danych Firebird z 3.0.2 do 3.0.3